Hal Ehwal MuridTerkini

Bantuan Awal Persekolahan, Tahun 1 2024

Proses pengagihan Bantuan Awal Persekolahan (BAP) untuk murid-murid Tahun 1 2024 telah diadakan dan berlangsung dengan lancar.

Terima kasih kepada guru-guru yang bertugas dan ibu bapa yang telah memberi kerjasama bagi melancarkan proses pengagihan BAP ini.

Semoga BAP ini dapat memberi manfaat kepada semua ibu bapa.

FOTO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *