Hal Ehwal MuridTerkini

Ceramah NCD 2023

Satu sesi ceramah khas berkenaan Penyakit Tdak Berjangkit (NCD) kepada murid-murid sekolah rendah dan sekolah menengah di Putrajaya. Ceramah ini dilaksanakan melalui dalam talian menggunakan meduim Google Meet.

Ceramah disampaikan oleh Pegawai Perubatan, Unit NCD, Pusat Kesihatan Putrajaya dan mengambil masa selama dua jam.

Murid-murid mengambil pre-test sebelum cesi ceramah dan post-test selepas ceramah berakhir bagi menguji pengetahuan murid.

Semoga mendapat manfaat.

FOTO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *