Hal Ehwal MuridTerkini

Penyerahan Chromebook

Satu sesi penyerahan Chromebook kepada murid asnaf telah diadakan secara ringkas. Penyerahan ini berlangsung di Bilik Mesyuarat SKPP9(1) dan disempurnakan oleh Puan Norzah binti Mohd Kassim, Guru Besar SK Putrajaya Presint 9(1).

Terima kasih kepada Jawatankuasa Pengurusan Wang Wakalah Zakat KPM yang telah menguruskan sumbangan Chromebook ini. Semoga sumbangan ini dapat membantu murid asnaf meningkatkan tahap pembelajaran mereka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *