Hal Ehwal MuridTerkiniUBK

Ceramah Persediaan Awal Remaja

Satu sesi Ceramah Persediaan Awal Remaja telah dianjurkan oleh Unit Bimbingan dan Kaunseling, SK Putrajaya Presint 9(1). Sasaran program ialah murid-murid lelaki dan perempuan Tahun 6 yang bakal memasuki alam persekolahan menengah pada penggal yang akan datang.

Tujuan program ini ialah untuk memberi pendedahan dan panduan kepada semua murid berkenaan perubahan fizikal dan emosi yang akan atau sedang mereka alami berikutan perubahan fasa usia.

Diharapkan program ini dapat memberi manfaat kepada mereka dan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam menjayakan program ini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *