Hal Ehwal MuridTerkiniUmum

Proses Sanitasi Awam di SKPP9(1)

Berikutan pengumuman oleh Kementerian Pendidikan Malaysia berkenaan pembukaan sekolah pada 1 Mac 2021 nanti, satu proses sanitasi awam telah dijalankan oleh agensi SWCORP Malaysia dan Alam Flora di SK Putrajaya Presint 9(1).

Antara kawasan yang disanitasi ialah pondok pengawal, bilik guru, dataran sekolah, kedai buku, kantin dan tandas. Kita mengharapkan pembukaan semula sekolah berjalan lancar dan proses pengajaran dapat dilaksana dengan baik.

Bersama mematuhi SOP yang ditetapkan untuk kesejahteraan bersama.

https://photos.app.goo.gl/x8sE1yTsyCwxXNgF6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *